26 July, 2012

Harmonis Sampai Akhir Hayat

Tujuan dari berkeluarga adalah untuk berbahagia, bukan untuk menua dalam pertengkaran.