14 July, 2012

Kebahagiaan dengan Memberi

“Sesungguhnya jika kita berbuat kebaikan, kita BUKAN hanya sedang membantu orang atau mahkluk lain, namun sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri agar menjadi lebih bahagia. Temukan kebahagiaan dengan memberi !”