14 July, 2012

Mencintai tanpa Ukuran

Kau tidak dapat menjadikan seseorang mencintaimu, tetapi kau dapat menjadi seseorang yang patut dicintai.Ukuran cinta ada ketika kau mencintai seseorang tanpa ukuran.